Όροι Χρήσης

To cityofnafplio.net προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους ακόλουθους όρους χρήσης, τους οποίους ο Επισκέπτης/ Χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και μόνο με την προϋπόθεση ότι τους αποδέχεται πλήρως να προχωρήσει στην επίσκεψη και τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του cityofnafplio.net.
Επομένως, η χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους του Επισκέπτη/ Χρήστη των Όρων Χρήσης

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά του υλικού, υπηρεσιών, λογισμικού, εικόνων, γραφικών, σχεδίων, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων που βρίσκονται στην ιστοσελίδα, με εξαίρεση ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του cityofnafplio.net και διέπονται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις, συμβάσεις και συνθήκες περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του cityofnafplio.net, απαγορεύεται απολύτως η αναπαραγωγή, αντιγραφή, επανέκδοση, τροποποίηση, ανακοίνωση, μετάδοση, μετάφραση, προσαρμογή, διασκευή, ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή κάθε υλικού, υπηρεσίας ή λογισμικού, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του υλικού σε απλό προσωπικό υπολογιστή του Επισκέπτη/ Χρήστη για αυστηρά προσωπική και μη εμπορική χρήση. Για ό,τι άλλο περιέχεται στην ιστοσελίδα και αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα, εταιρική επωνυμία ή προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, την ευθύνη φέρουν οι τελευταίοι. Αναγνωρίζετε ότι η «Υπηρεσία» έχει συλλεχθεί, προετοιμαστεί, επιλεγεί και διευθετηθεί από το cityofnafplio.net και άλλες πηγές πληροφόρησης διαμέσου της εφαρμογής μεθόδων και τυποποιήσεων που αναπτύχθηκαν και εφαρμόζονται με τη δαπάνη σημαντικού χρόνου, προσπάθειας και χρημάτων και συνθέτει πολύτιμη πνευματική ιδιοκτησία και βιομηχανικό μυστικό του cityofnafplio.net και άλλων εταιρειών, με τις οποίες του cityofnafplio.net συνεργάζεται για τον εμπλουτισμό του περιεχομένου του «Ιστοσελίδας».

Περιορισμοί χρήσης

Απαγορεύεται χρήση της ιστοσελίδας για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό, ή με οποιονδήποτε τρόπο που αντίκειται στο Νόμο και τα χρηστά ήθη, ή με τρόπο που δεν συνάδει με τους παρόντες όρους χρήσης. Στην παραπάνω απαγόρευση συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση της ιστοσελίδας με τρόπο που καταστρατηγεί τα δικαιώματα τρίτων, περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση της ιστοσελίδας από τρίτους, κάθε παράνομη συμπεριφορά, που παραβιάζει την ιδιωτική ζωή ή δημοσιοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτων, η μετάδοση άσεμνου ή προσβλητικού περιεχομένου, η μετάδοση υλικού, που περιέχει ιούς ή άλλα επιβλαβή και επιζήμια προγράμματα, η μετάδοση υλικού προστατευόμενου από δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, η προσπάθεια παράκαμψης της διαδικασίας εξακρίβωσης στοιχείων των χρηστών και γενικά των μέτρων ασφαλείας της ιστοσελίδας κλπ.

Επίσης, το cityofnafplio.net δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου, σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες, που ενδεχομένως αντίκεινται στον νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων (π.χ. ανηλίκους). Ακόμη, το cityofnafplio.net δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, σε περίπτωση κοινοποίησης από τον Επισκέπτη/ Χρήστη, σε οποιονδήποτε τρίτον, των προσωπικών του δεδομένων ή άλλων στοιχείων, που απαιτούνται για την εκπλήρωση συναλλαγών, μέσω του διαδικτύου.

Περιεχόμενο άλλων διαδικτυακών τόπων

Το cityofnafplio.net δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες ιστοσελίδων όπου παραπέμπει η ιστοσελίδα της, μέσω δεσμών (links), ούτε εγγυάται για τη διαθεσιμότητα ή την ασφάλειά τους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει, κατά την επίσκεψη των παραπάνω ιστοσελίδων, την ευθύνη φέρουν αποκλειστικά και μόνο οι δικαιούχοι τους. Η παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση του Επισκέπτη/ Χρήστη και δεν εμπεριέχει ή υπονοεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση ή εγγύηση. Η περαιτέρω χρήση και / ή αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων των Επισκεπτών/ Χρηστών από Τρίτους δεν αποτελεί ευθύνη του cityofnafplio.net, όπως και σε περίπτωση απευθείας γνωστοποίησης από τον Επισκέπτη/ Χρήστη σε τρίτους, προσωπικών δεδομένων του, το cityofnafplio.net δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, αναφορικά με την χρήση αυτών, από τους εν λόγω τρίτους.

Μηνύματα & δημόσιες συζητήσεις χρηστών

Οι επισκέπτες / χρήστες μέσω της ιστοσελίδας έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν τα δικά τους μηνύματα (σχόλια), καθώς και να λάβουν μέρος σε συζητήσεις που έχουν δημιουργηθεί από άλλους. Οι επισκέπτες / χρήστες οφείλουν να τηρούν τους κανόνες καλής συμπεριφοράς και να μην προβαίνουν στην παράθεση μηνυμάτων με παράνομο και ανήθικο περιεχόμενο. το cityofnafplio.net δύναται στην περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων, να μετακινήσει ή και να διαγράψει το συγκεκριμένο μήνυμα ή ακόμη και το λογαριασμό του χρήστη που το δημιούργησε.

Οι επισκέπτες / χρήστες διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας των μηνυμάτων που παραθέτουν, ενώ το cityofnafplio.net δηλώνει ότι δεν αποδέχεται ούτε ενστερνίζεται τις απόψεις, ιδέες ή αντιλήψεις που διατυπώνονται με αυτόν τον τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι ο επισκέπτης / χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των ιστοσελίδων δημοσίων συζητήσεων αλλά και άλλων υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

Η ιστοσελίδα, λόγω του όγκου των εισερχομένων/αποστελλομένων δεδομένων, δεν είναι τεχνικά δυνατόν να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες/μέλη του στις ιστοσελίδες δημοσίων συζητήσεων ή και σε άλλες υπηρεσίες και συνεπώς δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεν επιτρέπεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν τις δημόσιες συζητήσεις για:

α. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους κ.λπ.

β. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.

γ. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

δ. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του φόρουμ.

ε. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video), που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

στ. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση οποιασδήποτε αυτόκλητης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή τρίτων δικτυακών τόπων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

ζ. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών.

Άρνηση και Περιορισμός Ευθύνης

Οι πληροφορίες, που περιέχονται στην ιστοσελίδα και αφορούν την το cityofnafplio.net, τους πελάτες του και τα παρεχόμενα αγαθά και υπηρεσίες, διατίθενται «ως έχουν», χωρίς καμία ρητή ή έμμεση εγγύηση, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας και ποιότητας. Ο Επισκέπτης/ Χρήστης χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα με δική του ευθύνη.

Το cityofnafplio.net καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και χωρίς σφάλματα παροχή των παραπάνω υπηρεσιών και περιεχομένων, την έλλειψη «ιών» ή οποιαδήποτε μορφής αρχείων που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη και την εξασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας, ακρίβειας και αξιοπιστίας του παρεχόμενου υλικού.

Το cityofnafplio.net, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία του Επισκέπτη/ Χρήστη, η οποία προέρχεται από τη χρήση της ιστοσελίδας. Όλες οι τυχόν επί μέρους πληροφορίες, που περιέχονται στην ιστοσελίδα και αφορούν στην περιγραφή αγαθών και υπηρεσιών παραδίδονται στο cityofnafplio.net από τους αντίστοιχους παροχείς των αγαθών και υπηρεσιών αυτών, οι οποίοι έχουν την πλήρη ευθύνη τήρησης των διατάξεων όλων των σχετικών νόμων και κανονισμών (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των διατάξεων περί τύπου, προστασίας πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας και προστασίας καταναλωτή) και είναι υπεύθυνοι αστικά και ποινικά για το περιεχόμενο, την νομιμότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών, που παρέχουν. Το cityofnafplio.net περιορίζεται στη μετάδοσή τους μέσω της ιστοσελίδας και δε φέρει οποιαδήποτε σχετική ευθύνη.

Το cityofnafplio.net δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, αναφορικά με το κύρος ή την εκπλήρωση, από τον εκάστοτε τυχόν αγοραστή (χρήστη) ή πωλητή, των υποχρεώσεων από συμβάσεις αγοραπωλησίας ή μίσθωσης αγαθών και υπηρεσιών, που ενδέχεται να συναφθούν μέσω της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της εκπλήρωσης υποχρέωσης παράδοσης ή πληρωμής, ή της ευθύνης του πωλητή για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα πωλουμένων αγαθών ή υπηρεσιών, ή οποιασδήποτε παραβίασης των διατάξεων περί προστασίας του καταναλωτή. ‘

Όλα τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις αφορούν αποκλειστικά τον αντίστοιχο αγοραστή (χρήστη) και πωλητή, οι οποίοι φέρουν και την πλήρη, σχετική ευθύνη. Το cityofnafplio.net δεν παρέχει οποιαδήποτε διαβεβαίωση, αναφορικά με την αξιοπιστία ή φερεγγυότητα του αγοραστή (χρήστη) ή του πωλητή, την δυνατότητα σύναψης ή εκπλήρωσης της σύμβασης αγοραπωλησίας ή μίσθωσης, την ποιότητα, ποσότητα και είδος των σχετικών αγαθών ή υπηρεσιών ή το εύλογο του αντιστοίχου τιμήματος.

Έναρξη- Διακοπή λειτουργίας της «Υπηρεσίας»

Το cityofnafplio.net δικαιούται οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, να διακόψει ή να αναστείλει τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή την παροχή των αγαθών και υπηρεσιών που παρέχονται ή να μεταβάλει τη φύση και το περιεχόμενό τους. Επίσης, η παροχή των αγαθών και υπηρεσιών αυτών ενδέχεται να διακοπεί, να ανασταλεί ή να δυσχερανθεί είτε μόνιμα είτε προσωρινά,για γεγονότων εκτός του ελέγχου ή ανεξαρτήτως της βουλήσεως του cityofnafplio.net. Το cityofnafplio.net δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε σχετική ζημία του Επισκέπτη/ Χρήστη.

Χρήση Cookies

Το cityofnafplio.net, δύναται να χρησιμοποιεί «cookies» για να συλλέγει πληροφορίες, που αυξάνουν το βαθμό χρηστικότητας της Υπηρεσίας και διευκολύνουν τον Επισκέπτη/ Χρήστη. Εάν ο Επισκέπτης/ Χρήστης το επιθυμεί, μπορεί να σβήσει ή να απενεργοποιήσει τα cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες των οθονών βοήθειας.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι παρόντες Όροι Χρήσης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις και ερμηνεύονται βάσει των κανόνων της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει, σχετική με τους παρόντες Όρους Χρήσης αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της επιλογής του cityofnafplio.net. Εάν κάποιος όρος κριθεί δικαστικώς άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς ωστόσο να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το cityofnafplio.net διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να τροποποιεί του παρόντες Όρους Χρήσης. Οποιαδήποτε τροποποίηση θα γίνεται μόνο γραπτά και θα περιλαμβάνεται αμέσως στο παρόν κείμενο, με επιμέλεια του cityofnafplio.net.

Ο Επισκέπτης/ Χρήστης οφείλει να ενημερώνεται κατάλληλα. Από την εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας και με τους τυχόν τροποποιημένους Όρους Χρήσης, τεκμαίρεται η αποδοχή και των εκάστοτε τροποποιήσεων.

Pin It