Πρώτο Φαρμακείο

Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον νεοκλασικό κτίριο του οποίου η ανέγερση τοποθετείται στα 1828 – 1865. Το οικοδόμημα είναι γωνιακό και βρίσκεται στη συμβολή των οδών Β. Κωνσταντίνου και Βελίνης.

Το κτίριο παρουσιάζει διατηρημένα μορφολογικά χαρακτηριστικά όπως είναι οι γωνιακές παραστάδες με κεραμικά επίκρανα, τα περιμετρικά γείσα με κυμάτια, τοξωτά ανοίγματα στο ισόγειο, γερμανικού τύπου περσιδωτά κουφώματα στον όροφο και εξώστη με μεταλλικά φουρούσια και κάγκελα. Όμως μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το θύρωμα και το κούφωμα της εισόδου της στον όροφο, η οποία βρίσκεται στην οδό Βελίνης. Η είσοδος του καταστήματος του ισογείου εντοπίζεται στην οδό Β. Κωνσταντίνου.

Ο φαρμακοποιός Βονιφάτιος Βοναφίν, ο οποίος καταγόταν από την Τεργέστη, σπουδαγμένος στο Πανεπιστήμιο της Πάδουας, δημιούργησε το πρώτο φαρμακείο «Ο Σωτήρ» στην πλατεία Τριών Ναυάρχων το οποίο στεγαζόταν στο ισόγειο αυτού του κτιρίου. Εδώ ταριχεύτηκε η σωρός του Ιωάννη Καποδίστρια ενώ στον όροφο βρισκόταν η κατοικία του φαρμακοποιού.

Σήμερα το κτίριο βρίσκεται σε σχετικά καλή κατάσταση. Το ισόγειο στεγάζει εμπορικές δραστηριότητες, ενώ ο όροφος χρησιμοποιείται ως κατοικία.

Pin It