Πρώτο Γυμνάσιο

Πρόκειται για ένα τριώροφο κτίριο κλασικιστικής αρχιτεκτονικής κτισμένο περίπου το 1830. Αρχικά το οικοδόμημα ήταν διώροφο και το 1893 προστέθηκε ο τρίτος όροφος. Το Ελληνικό σχολείο στεγάστηκε στο ισόγειο και το Γυμνάσιο στον πρώτο και δεύτερο όροφο. Η πρόσοψη, αυστηρή και επιβλητική, χωρίζεται σε τρία συμμετρικά τμήματα, με προεξέχον το κεντρικό, που τονίζεται από τους λαξευτούς γωνιόλιθους.

Ακολουθώντας τις αρχές της αρχιτεκτονικής των κλασσικών χρόνων το κτίριο έχει βάση, κορμό και στέψη. Το ισόγειο διακοσμείται με μία λευκή ταινία στη βάση και με αγκωνάρια από λίθους με κυφώσεις στις γωνίες. Οι όροφοι ορίζονται με λευκά οριζόντια γείσα με λευκούς παραστάδες στις γωνίες. Το αέτωμα –στέψη- πλαισιώνεται με γείσο που συναντάμε και στο υπόλοιπο κτίριο, ενώ το τύμπανο είναι αδιακόσμητο.

Η μελέτη των κατόψεων των επιπέδων του κτιρίου μαρτυρούν νεότερες επεμβάσεις. Σύμφωνα με αποτύπωση του 1989 το ισόγειο δεν επικοινωνεί με τον όροφο, στον οποίο έχει κάποιος πρόσβαση από μία εξωτερική σκάλα στην οδό Αντωνοπούλου. Στο σύνολο του το κτίριο έχει οκτώ αίθουσες με εμβαδόν 20-25 μ2, επαρκείς για να στεγάσουν τους μαθητές του Ελληνικού και του Γυμνασίου που, σύμφωνα με επίσημες εκθέσεις του Υπουργείου Παιδείας την περίοδο αυτήν, δεν ξεπερνούσαν τους 240.

Στην πρόσοψη του κτιρίου είναι χαραγμένη η επιγραφή «ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ / ιδρυθέν το 1833. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΙ / ΟΘΩΝΟΣ Α΄ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ».

Από το σχολικό έτος 1929-1930 τα σχολεία παύουν να λειτουργούν σ’ αυτό το κτίριο, καθώς μεταφέρονται σε καινούργιο διδακτήριο που οικοδομήθηκε απέναντι από το παλιό, στο χώρο που υπήρχε το οπλοστάσιο. Το κτίριο χρησιμοποιήθηκε σαν βοηθητικός χώρος του Γυμνασίου, στέγασε γραφεία, φροντιστήρια, την Α΄ Δημόσια Βιβλιοθήκη, το Ελληνικό Ωδείο και σήμερα στεγάζει το Δημαρχείο της πόλης.

Pin It