Νέα Τίρυνθα

Η Νέα Τίρυνθα Βρίσκεται χτισμένη πάνω σε βραχώδες ύψωμα, η αρχαία ακρόπολη της Τίρυνθας, μιας από τις σημαντικότερες μυκηναϊκές πόλεις, που συνέδεσε το όνομά της με τον μυθικό κύκλο του Ηρακλή. Η πόλη, ιδρύθηκε από τον ομώνυμο ήρωα Τίρυνθα, γιο του Άργου κι εγγονό του Δία, που σύμφωνα με τη μυθολογία, έχτισε τα απόρθητα τείχη με την βοήθεια των Κυκλώπων.

Η αρχαία Τίρυνθα είναι μία φυσικά οχυρή θέση και ελέγχει μια μεγάλη έκταση της πεδιάδας καθώς και σημαντικές διαβάσεις προς το 'Αργος τις Μυκήνες, το Ναύπλιο και την Επίδαυρο.

Παρά τις διαφορετικές απόψεις σχετικά με τη χρήση του, μπορεί να ερμηνευθεί ως ένας χώρος που λειτουργούσε ως διοικητικό κέντρο. Η μεγάλη ακμή ωστόσο της Τίρυνθας συνδέεται με την Μυκηναϊκή εποχή.

Αποτελείται από δύο κεντρικά κτίρια και οικίες ιδρύεται στο νότιο τμήμα του λόφου, τη λεγόμενη 'Ανω Ακρόπολη, και περιβάλλεται στη συνέχεια από την πρώτη οχύρωση που έχει μια πύλη στα ανατολικά.

Την ίδια περίοδο οχυρώνεται για πρώτη φορά το βόρειο, χαμηλότερο μέρος του λόφου, η λεγόμενη Κάτω Ακρόπολη και επισκευάζεται το ανάκτορο στην Άνω Ακρόπολη. Στο τέλος αυτής της περιόδου καταστρέφονται τα κτίσματα της Κάτω Ακρόπολης από σεισμό και το ανάκτορο από πυρκαγιά.

Κατά τον 13ο αι. π.Χ. η οχύρωση παίρνει την τελική της μορφή. Τα τείχη περιβάλλουν ολόκληρο το λόφο και δημιουργούν μια ενιαία οχύρωση που ακολουθεί το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους.

Στη βορειοδυτική πλευρά υπάρχουν δύο προσβάσεις που οδηγούν στις υπόγειες πηγές νερού έξω από την Ακρόπολη, οι λεγόμενες «Σύραγγες».

Στα νότιοανατολικά της άνω Ακρόπολης υπάρχουν οι λεγόμενες «Γαλαρίες», μακρόστενοι διάδρομοι με τοξωτή στέγη που οδηγούν σε τετράγωνα δωμάτια του τείχους.

Μέσα στα «κυκλώπεια» τείχη εκτός από τα κτίρια υποδοχής υπήρχαν συγκροτήματα που χρησίμευαν για διοικητικές και τελετουργικές λειτουργίες, για αποθήκευση και εργαστήρια, ενώ ένας περιορισμένος αριθμός κτιρίων χρησιμοποιούνταν ως κατοικίες των μελών της άνωτέρης τάξης.

Σήμερα με το νόμο του Καλλικράτη η Νέα Τίρυνθα ανήκουν στη δημοτική ενότητα Νέα Τίρυνθα του Δήμου Ναυπλιέων και εμφανίζεται με την ονομασία Νέα Τίρυνθα και σύμφωνα με την απογραφή του 2001 έχει 2055 κατοίκους.

Χάρτης:

Pin It